Onze Visie

 

"SUCCESS IS A CHOICE"

De meeste zakelijke geschillen kunnen tegenwoordig veel sneller en pragmatischer worden opgelost dan via de `gewone rechter`. Daarom zijn de advocaten van ons kantoor tevens bemiddelaars en arbiters.
Wanneer partijen hun zaak voor de rechter brengen, geven zij immers een deel van hun lot uit handen aan een persoon die voor hun een beslissing moet nemen. De taak van de rechter is dan om, binnen de grenzen van wat het recht hem/haar toelaat en binnen de perken van hetgeen de partijen vorderen, het geschil te beëindigen en te zeggen welke partij in het (on)gelijk moet worden gesteld. Deze nauwe visie kan men terugvinden in elk rechtsysteem.

Het succes van een onderneming vereist echter veel meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden. Een automatische gedingvoering voor de rechtbank - hoe nuttig de rechtbank ook kan zijn in bepaalde situaties - is dus niet steeds aangewezen.

Een ondernemer moet er zich van bewust zijn dat hij/zij heel wat keuzemogelijkheden heeft binnen elke conflictsituatie. De beste keuze is veelal de keuze die het nauwst aansluit bij de voornaamste commerciële belangen.

Een gezond geschillenbeleid beperkt zich niet tot procedures voor een overheidsrechter maar laat ook alternatieven toe (afhankelijk van de situatie) zoals bijvoorbeeld bemiddeling, verzoening, case evaluation, dispute review board, ombudsman, collaborative law en settlement counsel, mini-trial, expert determinatie, arbitrage, med-arb, ard-med, arb-med-arb, enz.

De meest gekende alternatieven zijn bemiddeling en arbitrage:

- Bemiddeling is een gestructureerd onderhandelingsproces, waarbij de partijen met de hulp van een neutrale professional (de bemiddelaar) zelf  hun geschil oplossen. Er is dus niet een derde (rechter), die de knoop voor hen doorhakt. Partijen zoeken in één of meer sessies samen met de bemiddelaar naar de beste oplossing voor hun geschil.
- Arbitrage kan worden beschreven als een ‘private’ procedure waarin de beslechting van het geschil wordt overgelaten aan één of drie personen, ook wel arbiters of scheidsmannen genoemd. De beslissing is bindend. Arbitrage laat toe om op een vertrouwelijke wijze binnen een redelijke termijn een beslissing te bekomen die werd genomen door een of meerdere personen die over de nodige expertise beschikken.

Het is onze visie om ervoor te zorgen dat onze klanten op de beste manier worden begeleid en voldoende geïnformeerd worden bij het maken van juridisch-commerciële keuzes. Het maken van de juiste keuze draagt immers bij tot hun commercieel succes.