Specialisaties

 

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende rechtstakken:

Arbitrage
Bemiddeling
Geschillenbeslechting
Commercieel & contracten
Herstructureringen & Insolventie
Distributie & Franchise

Arbitrage

Arbitrage is een proces waarbij partijen beroep doen op een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde (de arbiter) om een bindende beslissing te bekomen voor hun geschil. Partijen kiezen hun ‘private rechter’ omwille van diens specialisatie(s) en kunnen het verloop bepalen van de (in principe vertrouwelijke) arbitrageprocedure. Een arbitrageprocedure kan aanzienlijke voordelen bieden in vergelijking met klassieke gedingvoering voor een overheidsrechtbank.
Ons kantoor is een marktleider in nationale en internationale arbitrage. De medewerkers van ons kantoor treden geregeld op als arbiters bij diverse arbitrage-instellingen en doceren deze materie in universitaire opleidingen.

Het kantoor vertegenwoordigt geregeld multinationale ondernemingen in internationele commerciële arbitrage procedures.  Niet zelden bedraagt de inzet hierbij vele miljoenen euros. De grootste zaak waarin ons kantoor tot heden optrad, bedroeg een vordering van  meer dan 1,5 miljard euro.

Daarnaast treedt het kantoor ook op in annulatie procedures (aangaande vernietiging van arbitrale beslissingen) en exequatur procedures (aangaande erkenning en uitvoering van arbitrale beslissingen).

Gelet op de toenemende betrokkenheid van Staten in internationale investeringsarbitrage vertegenwoordigt ons kantoor geregeld Staten en emmanaties van Staten (vb diplomatieke vertegenwoordigingen).

Typische sectoren waarin ons kantoor reeds optrad, zijn: Transport, Vastgoed,  Investeringen, Mijnindustrie, Energie, Diamant, Maritiem, Constructie, Distributie & Telecom.

De uitmuntendheid van het kantoor mag blijken uit de prijzen die ons team won, zoals bijvoorbeeld: “Best Alternative Dispute Resolution Law Firm – Belgium” (2015 M&A Awards); “Dispute Resolution Law Firm of the Year in Belgium” (GLE 2015 Annual Awards); “Cross-Border Disputes Lawyer of the Year –Belgium” (2015 International M&A awards); “Alternative Dispute Resolutions firm of the Year – Belgium” (2015 Corporate Livewire – M&A awards); “Dispute Resolution Law Firm of the Year in Belgium 2015” (Corporate Intl Magazine Legal Award); “Best in International Arbitration – Belgium 2014” (Acquisition International Legal Awards); “Dispute Resolution Law Firm of the Year in Belgium 2014” (Global Law Experts – GLE); “Client Choice – Dispute Resolution Law Award in Belgium 2014” (Legal Finest 200 Awards).

Geschillenbeslechting

Ons kantoor treedt geregeld op in complexe geschillen. Klanten zien een voordeel in de lange ervaring en in het feit dat de medewerkers van het kantoor (in hun hoedanigheid als plaatsvervangend rechter, gewezen Substituut-Prokureur des Konings en gerechtelijk mandataris) vertrouwd zijn met de verschillende perspectieven van het recht, zowel voor als achter de schermen.

Wij vertegenwoordigen klanten in diverse gerechtelijke procedures zoals ondermeer beslagprocedures, hoogdringende procedures (kortgedingen), stakingsvorderingen, enz.

De academische betrokkenheid van onze kantoormedewerkers garandeert de nodige kennis en inzichten om Uw belangen op een gepaste wijze te behartigen.

Ons kantoor is daarenboven een voortrekker inzake collectieve schadeafwikkeling, gaande van collective interest actions en group actions tot class actions. De medewerkers van ons kantoor hebben over deze materie gepubliceerd.

De uitmuntendheid van het kantoor blijkt uit diverse prijzen die ons team won, zoals bijvoorbeeld: “Boutique Law Firm of 2014 – Belgium” (The M&A Awards); “Dispute Resolution Law Firm of the Year in Belgium” (GLE 2015 Annual Awards); “Cross-Border Disputes Lawyer of the Year –Belgium” (2015 International M&A awards); “Dispute Resolution Law Firm of the Year in Belgium 2015” (Corporate Intl Magazine Legal Award); “Dispute Resolution Law Firm of the Year in Belgium 2014” (Global Law Experts – GLE); “Client Choice – Dispute Resolution Law Award in Belgium 2014” (Legal Finest 200 Awards).

distributie & Franchise

Ons kantoor treedt geregeld op in franchise, handelsagentuur en andere vormen van distributieovereenkomsten. Verschillende medewerkers van het kantoor zijn bovendien actief binnen de Belgische Franchise Federatie.

Met accurate adviesverlening, bijstand in juridische procedures, verzoening, bemiddeling & arbitrage heeft ons kantoor bijgedragen tot de commerciële succesverhalen van vele franchisenemers en franchisegevers. Het kantoor heeft bovendien diverse disributienetwerken helpen oprichten en herstructureren.
Het kantoor trad ondermeer op in de volgende segmenten van de distributiesector: automobiel, voeding, horeca, cosmetica, retail, vastgoed en reizen.

Naast de invulling van het distributienetwerk biedt ons kantoor ook juridische ondersteuning op het vlak van transport en logistiek. Hierbij heeft ons kantoor zelfs haar stempel kunnen drukken op diverse tussenkomsten van de Europese Commissie ten aanzien van lidstaten die zich niet gedroegen overeenkomstig EU regelgeving.

De uitmuntendheid van het kantoor blijkt uit diverse prijzen die ons team won, zoals bijvoorbeeld “Franchise Law Firm of the Year in Belgium 2014” (Corporate Intl Magazine Global Award) en “Franchise Law Firm of the Year in Belgium 2014” (Global Law Experts – GLE).